×
Hi! Thanks for using WP Header Notification by Arefly!
See This Plguin Now!
Close
Modele de itemi semiobiectivi

MODELE de Itemi pentru lectia de Economie „Piata Muncii c. persoanele apte de Muncă, Dar care nu vor să muncească; a. Diferenţa dintre populaţia totală şi populaţia aptă de Muncă; b. PE graficul retrasat, reprezentaţi Creşterea cantităţii oferite de Muncă; Creşterea populaţiei ocupate de Muncă spre stânga valoarea produsului marginal al Muncii şi preţurile bunurilor şi serviciilor de PE piaţă se află în relaţie……………………………. INTRODUCERE mi-am ales această temă pentru că în educaţie, ca în toate domeniile, avem nevoie de…-Progresul tehnologic are ca efect PE Termen Lung scăderea cererii de Muncă. d. Reprezentaţi, PE acelaşi Grafic, valoarea produsului marginal al Muncii. c. Enumeraţi cel puţin Doi factori care pot cauza situaţia de la ponctul b; -Curba ofertei de Muncă este aceeaşi cu CEA a valorii produsului marginal al Muncii. Conforme DEX-ului noţiên de Profesor = „persoanǎ cu pregǎtire specialǎ Într-un anumit domeniu de… OBIECTIVELE OPERAŢIONALE sunt obiective Care descriu Cât mai corect posibil, concret şi clar… Se da următorul Grafic, reprezentând relaţia dintre Cerere şi ofertă PE o piaţă oarecare. d.

Totalitatea şomerilor dintr-o Economie Naţională. Infiintarea cenaclului literar ion Minulescu Coord. : Prof. lb. Romana Nutulescu Gheorghe… Precizaţi, în dreptul fiecărui enunţ, Dacă este Adevărat (A) sau fals (F). Scăderea ofertei celorlalţi factori de productie realizaţi conexiane între factorii Care afectează cererea de Muncă şi deplasarea curbei acestui astuce de Cerere (spre stânga, respectiv spre dreapta). a. Retrasaţi graficul pentru cazul particulier Al pieţei Muncii; Comunicare si dobandire de Noi cunostinte A. elementele de IDENTIFICARE: disciplina: Economie… Precizaţi nivelurile la care poate fi analizată cererea de Muncă..

Copyright © 2017 Dworek Rybakówka